Astronomia Digital

 • Número 3.

 • Astronomia Digital.
 • Benvinguts.
 • GSiew.
 • Guia per autors.
 • Passat, present i futur de la LIADA

  Rodolfo Zalles Barrera | President de la LIADA.

  El present article pretén de manera resumida donar a conèixer la història i les activitats desenvolupades per la Lliga Iberoamericana d'astronomia (LIADA) en el decurs de la seva existència. La Lliga compta amb diferents seccions dirigides per persones experimentades, dedicades i que treballen a l'àrea. Es disposa d'una base de dades "ALMA"; la publicació oficial és "Universo" que es troba al nº 41 i "La Red" d'observadors es troba al nº 54 i com a mitjà de comunicació hi ha el fòrum electrònic de la LIADA.


  Reseña histórica.

  En el II Congreso Uruguayo de Astronomía que se celebrà a Montevideo (Uruguay) el desembre de 1982, assistents a aquest esdeveniment entre astrònoms i aficionats inquiets, visionaris i amants de l'astronomia van decidir un 12 de desembre de 1982 sobre base de la LLADA (Liga Latinoamericana de Astronomía) crear la LIADA amb la finalitat d'agrupar persones, associacions, observatoris en xarxes d'observació locals i abraçar dos continents, per la qual cosa aquesta data marcaria l'inici de la Lliga.

  A l'Assemblea General realitzada a Montevideo el diumenge 22 de novembre de 1992 en ocasió de la V Convención Regional de la LIADA, s'aprovà la proposició feta per Víctor Estremadoyro, primer president de la Liga Latinoamericana de Astronomía (LLADA) perquè es consideri, la data de la seva fundació el 12 d'octubre de 1958, consti la data de creació de la nostra Lliga, com a continuació de la LLADA, i deixaria establert que la LIADA tindria 40 anys d'existència.  Desenvolupament y activitats de la LIADA.

  L'objetiu fonamental de la LIADA des dels seus inicis postula l'elevació del nivell cultural tècnic, científic i la unió dels pobles iberoamericans, amb els següents objetius:

  • Fomentar l'estudi de l'astronomia i l'observació del cel en aquelles àrees que siguin més significatives científicament.
  • Unir tots els observadors del planeta que parlen espanyol o portuguès.
  • Augmentar el nivell tècnic i científic dels observadors.
  • Fomentar la comunicació entre professionals i aficionats.
  • Difondre i estendre el respecte per la Terra com a Planeta.
  • Publicar els treballs dels seus membres.
  • Adoptar com a idiomes oficials l'espanyol i el portuguès.

  Logotip de la LIADA.


  Publicacions.

  Dins del marc d'aquests objetius la LIADA ha aconseguit publicar 54 números de "La Red" d'observadors, amb l'objectiu principal d'atendre les necessitats informatives dels observadors de la LIADA i divulgar les notícies més urgents, i cal destacar que aquest mitjà de comunicació ha complert i compleix els seus objectius. Volem recordar les campanyes d'observació de cometes, publicació de les seves efemèrides, pluges de meteors, projectes d'interès científic, informació sobre ocultacions d'estrelles per la Lluna, ocultacions d'estrelles per asteroides, esdeveniments i alertes astronòmiques, eclipsis de Sol i de Lluna, notícies de la LIADA, reportatges d'observacions, divulgació de mètodes d'observació, publicacions etc.

  L'Edició de la Red a les seves diferents etapes l'han dut a terme:

  • Ignacio Ferrin, Grupo de Astrofísica. ULA. Mérida (Venezuela).
  • Jaime García i Sergio Domínguez, Instituto Copérnico. Buenos Aires (Argentina). (Argentina).
  • Javier Licandro i Raúl Salvo. Montevideo (Uruguay).
  • Raúl Salvo i Ruben Eduardo García (Asociación de Aficionados a la Astronomía, Uruguay) i Raúl Cagigao (ABA, Bolivia).

  A partir del 10 de juliol de 1998 "La Red" està disponible a Internet a la direcció: http://www.fisica.edu.uy/lared.

  Pel que fa a "Universo" s'aconseguiren editar 41 números, amb l'objetiu de publicar els treballs amb resultats observacionals realitzats per membres de la LIADA, projectes observacionals d'especial interès i/o articles relacionats amb el treball observacional, així com difondre les notícies institucionals de la LIADA i articles d'interès astronòmic. Com també en Universo foren publicades les memòries de les convencions de la LIADA.

  Tots els números d'Universo van ser editats per Ignacio Ferrín, Grupo de Astrofísica, ULA Venezuela, excepció feta del nº 40 que fou editat per Hans Salm de la Asociación Boliviana de Astronomía (ABA).

  El fòrum de la LIADA fou organizat el setembre del 1996 a Buenos Aires a iniciativa de Luis López i conjuntament amb Hans Salm, s'impulsà l'intercanvi d'idees, propostes de projectes d'observació, comunicació de resultats i evidentment molt més. Aquest deixà de funcionar el juliol de 1997. Posteriorment el fòrun s'instal·là a Tarija (Bolivia) gràcies el recolzament de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho.


  Convencions de la LIADA.

  Les convencions realitzades en el transcurs d'aquests anys han permès reunir els membres i simpatitzants de la LIADA de diferents països, a les quals s'han presentat treballs orals i panells, amb la presentació dels resultats de treballs observacionals, teòrics, construcció d'instruments, presentació d'informes dels directors de les distintes seccions i la Assemblea General. Fins ara s'han portat a terme 7 convencions.

  • I Convención Regional de Observadores de la LIADA, del 28 al de abril de 1989, Caracas (Veneçuela).

  • II Convención Regional de Observadores de la LIADA 1er Congreso Extr. de la Asociación Argentina de la Astronomía. Del 20 al 22 d'octubre de 1989, Buenos Aires (Argentina).

  • III Convención Regional de la LIADA. Del 19 al 21 de abril de 1991, Caracas (Veneçuela).

  • IV convención Regional de la LIADA. 1er Congreso Regional XXIX Aniversario del Centro Observadores del Espacio. Del 9 al 11 d'agost de 1991, Santa Fe (Argentina).

  • V Convención de la LIADA. III Congreso Uruguayo de Astronomía Simposio de Estrellas variables. Reunión de Planetarios Iberoamericanos. Del 12 al 15 de novembre de 1992, Montevideo (Uruguay).

  • VI Convención Regional de la LIADA. III Simposio de Estrelas Variaveis. II Reuniao de Planetarios da Iberoamérica. I Simposio de Sistema Solar. I Simposio de Astronomia Na Educacao. Del 20 al 24 de octubre de 1993 Campinas (Brasil).

  • VII Convención Regional de la LIADA. VIII Encuentro Nacional de la Asociación Boliviana de Astronomnia Del 2 al 6 de novembre de 1994, Tarija (Bolívia).

  L'última d'aquestes ha estat les Primeras Jornadas Latinoamericanas de Cometas, organitzada per la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía y la LIADA del 7 al 9 de juny de 1996 a Buenos Aires (Argentina).


  Directivas.

  Si prenem com a referència el 12 de desembre de 1992 com a data d'inici d'activitats de la LIADA, van ocupar els llocs directius les següents persones:

  • Gestió 1982-1992 President: Ignacio Ferrin (Venezuela). Secretaris: Emilio Pelaez Castello (Uruguay) i Francisco Fuenmayor (Venezuela). Secretaris de Relacions Públiques: Jean Nicolini (Brasil) i Joan Fabregat (España). Secretari de Comunicacions: Carlos Arlindo Adib (Brasil).
  • Gestió 1992-1993 Junta Directiva Transitoria (Argentina). President: Jaime García (Instituto Copernico). Secretari: Sergio Adrián Domínguez. Tresorer: José Aiani.
  • Gestió 1993-1996 (Uruguay) President: Raúl Salvo. Secretari Rubén E. García. Tresorer: Diego Cancela.
  • Gestió 1997-1999 (Bolivia) President: Rodolfo Zalles Barrera. Secretari: Mirko Raljevik. Tresorer: Raúl Cagigao.

  Trobada Nacional d'Astronomia realtizada a Samaipata el juny de 1997. A la foto, els membres de la directiva de LIADA i els de la Asociación Boliviana de Astronomía. Des de l'esquerra, el primer és Rodolfo Zalles (president), el quart és Raúl Cagigao (tresorer),i a l'extrem és Mirko Raljevic (secretari).


  Activitats.

  Tenint present que la LIADA és una associació científica, cultural i educativa, l'actual directiva està propulsant les següents accions generals:

  • Fomentar i recolzar la difusió del coneixement astronòmic.
  • Incrementar el nombre d'observadors a Iberoamèrica i augmentar el seu nivell teòric, tècnic i científic.
  • Promoure els contactes i la cooperació entre aficionats i professionals de l'astronomia.
  • Popularització de l'astronomia entre la població; recolzar i coordinar l'ensenyament de l'astronomia a nivells escolars als diferents països que estan representats a la LIADA.

  Sobre la base d'aquest pla de treball de la directiva enumero els directors de les diferents seccions considerant el treball, interès i experiència de les persones que treballen a les àrees respectives per conformar amb ells un equip de persones que puguin portar a terme el programa actual de la LIADA. Les actuals seccions son:

  • Cometes: José Guilherme Aguiar jose.aguiar@mpcbbs.com.br
  • Ensenyament: Paulo Sergio Bretones paulo.bretones@mpcbbs.com.br
  • Variables: Sergio Domínguez sergio@icoper.edu.ar
  • Meteors: Hans Salm hans@salm.bo
  • Ocultacions: Ruben García egarcia@redfacil.com.uy
  • Sol: Antonio Sánchez asanchez@cajeme.cifus.uson.mx

  Hi ha el projecte de crear les seccions CCD i Satèl.lits Artificials.


  Captació de membres i simpatitzants.

  Amb la finalitat de recuperar antics membres, simpatitzants i amics de la LIADA es distribuí una circular de comunicació i invitació a reincorporar-se, i unir-se a la LIADA; aquesta circular fou distribuïda a 400 persones de diversos països, des dels quals, algunes persones han respost positivament, altres han estat retornades per canvi d'adreça i una gran majoria ha guardat silenci; de totes maneres creiem que va ser una bona idea.

  En el mateix sentit també es cursà una circular per correu electrònic a 200 adreces de diferents països i la resposta fou similar a l'anterior. En conclusió, la intenció de donar a conèixer que la LIADA segueix vigent i la intenció de recuperar aquestes persones que alguna vegada formaren part de la LIADA, ha estat acomplerta. Però no ens acontentem i continuarem fent més intents i insistirem a les nostres propostes: aquesta gestió només és un començament.

  L'actual fòrum de discussió és un dels canals de comunicació dels membres, amics i simpatitzants de la LIADA. El fòrum és molt útil per a comunicar alertes observacionals, organitzar campanyes d'observació, anunciar esdeveniments i reunions científiques, comunicar resultats observacionals o realitzar consultes d'interès astronòmic; aquest ha estat reorganitzat e instal·lat a Tarija, gràcies a la cooperació de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho; el fòrum òbviament s'ha de fer servir exclusivament per a tractar temes relacionats amb l'astronomia i el funcionament de la LIADA compta amb la seva reglamentació per a un millor funcionament. En aquesta data tenim un centenar d'inscrits, però el que desitgem és ampliar-la amb gent que tingui interès en la LIADA y en la seva activa participació; tots disposen de la llibertat d'invitar a altres persones a participar al fòrum, l'únic requisit és que la persona interessada personalment ens enviï la sol·licitud d'inscripció a l'administració del fòrum a càrrec de Rodolfo Zalles (obsrzb@mail.uajms.edu.bo).


  Aportació econòmica.

  Per al desenvolupament de les activitats de la LIADA (Direcció, Administració, edició de la Red, Universo) es compta només amb l'aportació econòmica dels seus membres a les diferents categories: associacions, individus, benefactors. Es va decidir que els recursos econòmics serien captats a través de les tresoreries locals; per a més informació al respecte els interessats poden dirigir-se a Rodolfo Zalles obsrzb@mail.uajms.edu.bo o Mirko Raljevik mirkor@astro.bo.


  Conclusió.

  Per tot l'esmentat, amb tota seguretat podem afirmar que la LIADA és el camí ampli cap a la ciència astronòmica i està obert perquè professionals i aficionats puguin portar a terme el desenvolupament d'aquesta ciència en els nostres respectius països; únicament és necessari amor a l'univers i el desig de treballar i participar amb les seves respectives seccions; tanmateix l'entusiasme és de gran utilitat i el nostre magatzem de talent i perícia en observacions astronòmiques augmentarà per al bé de la nostra Lliga.


  Les imatges han estat escanejades i enviades per cortesia del Planetario "Max Schreier" (UMSA).


  Rodolfo Zalles Barrera
  obsrzb@mail.uajms.edu.bo
  Presidente de la LIADA
  Director del Observatorio Astronómico Nacional
  Tarija (Bolivia)

  Traduït per: Josep Maria Illa i Monne
  MUSONKA@teleline.es

  Astronomia Digital és una iniciativa de AstroRED y la Agrupación Astronómica de Gran Canaria (AAGC). Es permet la reproducció total o parcial dels continguts de la revista per a ús personal i no lucratiu. Per l'enviament d'articles o cartes d'opinió han de posar-se en contacte amb la redacció mitjançant correu electrònic a digital@astrored.org o per carta a: Astronomía Digital, Agrupación Astronómica de Gran Canaria, Apartado de correos 4240, 35080 Las Palmas de Gran Canaria (ESPAÑA).